Jäätmete vedamine koosneb jäätmesaadetise peale- ning mahalaadimist ja jäätmeveose komplekteerimist mitmest saadetisest.

adminCompressing of paper waste and packaging