Jäätmete vedamine koosneb jäätmesaadetise peale- ning mahalaadimist ja jäätmeveose komplekteerimist mitmest saadetisest.

adminPakendi- ja paberijäätmete kokkupressimine