Paberijäätmete kogumine ja vedu. Paberijäätmete äravedu

Jäätmekäitlus on tegevus, mis hõlmab jäätmete kogumist, jäätmevedu, taaskasutamist ja kõrvaldamist.

Pakendi- ja paberijäätmete väljavedu

Jäätmesaadetise vedamine lähtekohast sihtkohta.

Pakendi- ja paberijäätmete kokkupressimine

Tegeleme pakendi ja paberjäätmete kokkupressimisega, et jäätmeid paremini transportida.

Paberijäätmete kogumine ja utiliseerimine

Kogume ja utiliseerime näiteks paberit, kartongi, lainepappi ning kile.

Dokumentide ja arhiivide hävitamine

Hävitame konfidentsiaalseid dokumente või säilitusaja ületanud arhiive

Presskonteinerite tellimine ja vahetus

Tellime ja vahetame presskonteinereid mahutavusega 13 .. 20 m3

Kokkupressimise teenused

Pakume kokkupressimisteenust, et oleks lihtsam materjsle transportida.

Vaitorg OÜ

  • Usaldusväärne partner

    Tänu suurele kogemusele oskame igat olukorda hästi hinnata ning analüüsida – klient võib meie peale kindel olla.

  • Vastutus

    Lähtume ärilisest teadlikkusest ja eetilistest tõekspidamistest.

  • Pädevus

    Teeme oma tööd kvaliteetselt ja professionaalselt ning oleme avatud uutele teadmistele.

adminAvaleht