Pakendijäätmete vastuvõtt

Jäätmekäitluslahenduste täisteenus ettevõtetele

Pakendijäätmete taaskasutamine:

Keskkonnasõbralik lahendus

Kaasaegses maailmas muutub pakendijäätmete utiliseerimise ja ringlussevõtu probleem üha olulisemaks. Meie keskkonnanõuded nõuavad vastutustundlikku lähenemist selliste materjalide käitlemisele, sealhulgas plast-, paber- ja kartongpakendite utiliseerimist.

NB! Suurte jäätmekoguste puhul võtke meiega ühendust teile sobival viisil.

Telefon

+372 6 379 004

E-post

info@vaitorg.ee

Lahtiolekuajad

Понедельник - Пятница: 07:00 - 16:00

Aadress

Vana-Narva mnt. 24 Maardu, 74114

Pakkematerjali liik

Meie ettevõte on valmis vastu võtma ja ringlusse võtma erinevat tüüpi pakendimaterjale, sealhulgas eespool mainitud. Me püüame anda oma panuse looduse säilitamisse ja jätkusuutliku keskkonna tuleviku loomisse. Pöörduge meie poole pakendijäätmete utiliseerimiseks ja ringlussevõtuks ning koos astume sammu puhtama ja jätkusuutlikuma keskkonna suunas.

Plastijäätmete ringlussevõtt:

Materjali uus elu

Plasti ringlussevõtt on protsess, mis võimaldab kasutatud plasttoodetel saada teiseseks toormaterjaliks. Me spetsialiseerume erinevat tüüpi plastide, sealhulgas:

Ringlussevõtu kaudu anname sellele materjalile uue elu ja aitame vähendada negatiivset mõju keskkonnale.

Paberi ja papi ringlussevõtt
Plastide ringlussevõtt

Vanapaberi taaskasutamine ja paberi ringlussevõtt:

Loodusvarade tarbimise vähendamine

Vanapaberi ja kartongi ringlussevõtt on meie tegevuse lahutamatu osa. Osaleme nende materjalide utiliseerimises ja ringlussevõtus, mis võimaldab vähendada loodusvarade tarbimist ja koormust keskkonnale. Ringlussevõtu tulemusel saadud makulatuur võib leida kasutust uue paberipakendi ja teiste toodete valmistamisel.

Aruandlus ja sertifitseerimine: Vastavusstandardite tagamine

Me jälgime igalt kliendilt saadud jäätmeid ja väljastame akrediteeritud materjalide taaskasutamise tõendi. Meie ettevõte vastab EL keskkonnanõuetele, omab keskkonnakaitse luba KL-506566 ja on registreeritud Pakendiregister süsteemis. See tagab, et meie tegevus toimub täielikus vastavuses pakendimaterjalide taaskasutamise valdkonnas kehtestatud nõuete ja standarditega.

On veel küsimusi?

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, meie spetsialistid annavad üksikasjaliku nõu ning pakuvad individuaallahenduse, et teie ettevõtte jäätmekäitlus oleks tõhus ja kompleksne. Jätke päring ning me võtame teiega ühe tööpäeva jooksul ühendust.