Teenused

Meil on olemas jäätmeluba L.JÄ/324888. Edastame kõik vajalikud tõendid ja dokumendid. Ettevõtetega vormistatakse üleandmise-vastuvõtmise akt, mille alusel toimub tasumine.

Pakendi- ja paberijäätmete väljavedu

Jäätmesaadetise vedamine lähtekohast sihtkohta.

Pakendi- ja paberijäätmete kokkupressimine

Tegeleme pakendi ja paberjäätmete kokkupressimisega, et jäätmeid paremini transportida.

Paberijäätmete kogumine ja utiliseerimine

Kogume ja utiliseerime näiteks paberit, kartongi, lainepappi ning kile.

Dokumentide ja arhiivide hävitamine

Hävitame konfidentsiaalseid dokumente või säilitusaja ületanud arhiive

Presskonteinerite tellimine ja vahetus

Tellime ja vahetame presskonteinereid mahutavusega 13 .. 20 m3

Kokkupressimise teenused

Pakume kokkupressimisteenust, et oleks lihtsam materjsle transportida.

adminTeenused